שלושה אתרוגים עם פנים-וקטור

תמונה בקובץ וקטור של שלושה אתרוגים עם פנים, וכל אתרוג עושה תנועה אחרת, התמונה ניתנת לשינויים ועריכה

13.00