רקע של קורות עצים ומעליו מגילה , אוזני המן ורעשן

רקע עץ עם עיטורים מהצדדים שעליו מונחים מגילת קלף, אוזני המן ורעשן

15.00

נגישות