פרמידות רחוקות

פרמידות רחוקות- זוהי תמונה של שלוש פרמידות הנראות מרחוק

10.00