עיטור חסידי, לנר נשמה

20.00

עיטור חסידי יפה עם קלף ונר נשמה מעליו.

20.00