עיטור חסידי, לנר נשמה

עיטור חסידי יפה עם קלף ונר נשמה מעליו.

0.00