ספר פתוח ומעליו סוכה וארבעת המינים - וקטור

תמונה  של ספר פתוח ומעליו מונחת סוכה וארבעת המינים ולמעלה ניצב שלט: "חג סוכות שמח"

15.00

נגישות