סוכה ולולב ושמיים מעוננים-וקטור

תמונה של סוכה ולולב ושאר ארבעת המינים ומעל הסוכה שמיים מעוננים, התמונה הינה בקובץ וקטור וניתנת לשינויים ועריכה

15.00