סוכה ואתרוג מחייך-וקטור

תמונה של סוכה ולידה עומד אתרוג צהוב גדול עם חיוך רחב

15.00

נגישות