סוכה וארבעת המינים-וקטור

תמונה של סוכה ובתוכה מונחים ארבעת המינים, התמונה הינה בקבץ וקטור המאפשר שינויים ועריכה

15.00