מגילת אסתר ליד אוזני המן ורעשן

מגילת אסתר מסתלסלת מלמעלה ויורדת כלפי מטה ולידה מונחים אוזני המן במילוי שוקולד ולידם ניצב רעשן

15.00