מגילת אסתר ליד אוזני המן ורעשן גדול

מגילת אסתר פתוחה ולידה ניצב רעשן גדול מעץ ומונח לצידם אוזני המן נוטפי שוקולד

15.00