לולב-וקטור

תמונה של לולב ארוך בצבע ירוק- התמונה הינה בקובץ וקטור וניתנת לשינויים ועריכה

7.00