לוחות הברית עם שעורים - אותיות

תמונה של הר סיני ומעליו שני לוחות הברית ומהצד נראות 4 שעורים זהובות

15.00