לוחות הברית עם אותיות

לוחות הברית עם אותיות- הינה תמונה של הר סיני עם אותיות הא"ב , מקושט בפרחים ועליו מונחים שני לוחות הברית

10.00