לוחות הברית על רקע חום

תמונה של הר סיני עם רקע חום ועליו מונחים שני לוחות הברית

15.00

נגישות