כל המצוות של חגי תשרי - וקטור

תמונות של כל המצוות של חגי תשרי , תמונה של סוכה וארבעת המינים, סימני ראש השנה ועוד. התמונה הינה בקובץ וקטור המאפשר שינויים ועריכה

20.00

נגישות