ים סוף ופרמידות

ים סוף בצבע כחול , הים פתוח וממנו נראות הפרמידות

10.00