ים סוף ומתן תורה

ים סוף בצבע כחול כשהוא פתוח לשניים ועל החול נראה מתן תורה

15.00