ים סוף ומצה מחייכת

ים סוף בצבע כחול כשהוא פתוח לשניים וממנו עוברת מצה מרובעת מחייכת

15.00

נגישות