ים סוף והפרמידות מרחוק

ים סוף בצבע כחול כשהוא פתוח לשניים וממנו נראות הפרמידות של מצריים מרחוק

10.00