חנוכיה

חנוכיה ויקטורית הניתנת לעריכה ושינויים, בצבע כסף עם שמונה נרות דולקים ומאירים

10.00

נגישות