חלב ושעורים

חלב ושעורים- הינה תמונה של חלב לבן ומעליו מס' שעורים

10.00