חלב ולוחות הברית

חלב ולוחות הברית- זו תמונה של שני לוחות הברית עם חלב מסביב

15.00