זיתים ירוקים וטיפות שמן

זיתים ירוקים ליד טיפות שמן

10.00