זיתים ירוקים וטיפות שמן מונחים ליד שלט

זיתים ירוקים הניתזים מהם טיפות שמן מונחים ליד שלט מעץ

20.00