זיתים וטיפות שמן במסגרת זהב

זיתים בצבע ירוק הנוטף מהם טיפות שמן

10.00