דבש נוטף - וקטור

תמונה של דבש נוטף, התמונה הינה בקובץ וקטור המאפשר שינויים ועריכה

10.00