גלוית שנה טובה עם דבש נוטף

גלוית שנה טובה עם דבש נוטף, הינה גלויה בצבעי הדבש וסימני החג,

20.00