גלוית שנה טובה ומבורכת

גלוית שנה טובה , הינה גלויה בצבעי הדבש וסימני החג, עם ברכה המותאמת לתורמים

25.00

נגישות