גלויה לשנה טובה

גלויה לשנה טובה, הינה גלויה בצבעי הדבש לאיחול שנה טובה

25.00