אתרוג מחייך-וקטור

תמונה של אתרוג גדול בצבע צהוב מחייך, התמונה הינה קובץ וקטור המאפשר לבצע שינויים בתמונה

10.00