אתרוג - וקטור

תמונה של אתרוג גדול בצבע צהוב, התמונה הינה בקובץ וקטור המאפשר שינויים ועריכה

7.00

נגישות