אשכול ענבים ועיטורים

אשכול ענבים, עם עיטורים סביבו

מסמל חתונה ענבי הגפן בענבי הגפן

איור לחתונה, כולל גם קובץ וקטור

0.00

נגישות