אשכול ענבים ועיטורים

20.00

אשכול ענבים, עם עיטורים סביבו

מסמל חתונה ענבי הגפן בענבי הגפן

איור לחתונה, כולל גם קובץ וקטור לרכישה

20.00