ארבעת המינים עם מסגרת זהב-וקטור

תמונה של ארבעת המינים ומסביבם מסגרת בצבע זהב- התמונה הינה בקובץ וקטור המאפשר שינויים ועריכה

15.00