ארבעת המינים מאוגדים

תמונה של ארבעת המינים כשהם מאוגדים, התמונה מתאימה לעיצוב עבור חג סוכות

10.00