איור של מזוזות

20.00

איור של שתי מזוזות לבית, מכסף וזהב,

20.00