איגרת עם רימונים-וקטור

תמונה של איגרת ולידה מונחים רימונים בצבע אדום, התמונה הינה בקובץ וקטור וניתנת לשינויים ועריכה

15.00