אותיות פסח במרקם מצה

אותיות גדולות שעליהן כתוב פסח, מונחות על רקע ירוק , לאותיות יש מרקם מצה

7.00

נגישות